23. 6. 2022


Dnešní Olšanská ulice funguje zejména jako dopravní spojka. Jakoby město končilo Olšanským náměstím a po pár set metrech zase začínalo ulicí Jana Želivského. Hrubý štěrk mezi kolejemi připomíná venkovské nádraží… Velké množství ploch tu neslouží žádnému účelu, ačkoliv po parcích a hřištích je obrovská poptávka. O komplexní řešení prostoru si Olšanská třída říká od svého počátku.
Důležité principy studie:
- Propojení okolních parkových ploch do uceleného systému
- Zadržování vody a prvky modro-zelené infrastruktury
- Liniový park podél hřbitovní zdi
- Funkční spojnice mezi starou a nově vznikající zástavbou
- Vytvoření olšového stromořadí
- Oddělené obousměrné cyklostezky
- Oživení obchodního parteru
- Důraz na sportovní a kulturní vybavení místa
Autory studie jsou architekti z UNIT architekti. K podrobnějšímu náhledu tu: https://drive.google.com/.../1N9EeI2JfiiIhxetXQotT.../view
 


Zpět na všechny aktuality