15. 6. 2022


Žáci devátých ročníků ZŠ Lupáčova mají v těchto dnech prezentaci závěrečných prací. Za úkol dostali připravit si počítačovou prezentaci na dané téma a přítomné posluchače (spolužáci a učitelé) s tématem seznámit. Prezentace probíhala v češtině, angličtině nebo němčině. Po skončení pokládali učitelé doplňující otázky. Ostatní žáci vždy odměnili prezentujícího silným potleskem. Je skvělé, že se škola snaží žáky vybavit dovednostmi potřebnými pro život.
V těchto dnech začala na Lupáčovce také dlouho očekávaná oprava toalet a výměna odpadních stoupaček. Tohle už bylo fakt potřeba. V září by mělo být hotovo. Také jsem tu navštívil nově vybudované odborné učebny biologie a chemie. Škola je vytvořila z dotačních peněz a měla s tím dost papírování. Výuka těchto předmětů bude díky tomu názornější a pro žáky podnětnější. Děkuji panu řediteli i celému jeho týmu.
 


Zpět na všechny aktuality