4. 7. 2022


Za poslední tři roky jsme opravdu významně pohnuli s tříděným odpadem.
Rozšiřování i zřizování veřejných stanovišť nemá v P3 zrovna "na růžích ustláno“.
Komplikacemi jsou historická zástavba, kopcovitý terén a dopravní předpisy (šířka chodníků, rozhled u přechodů, neomezování provozu a kapacita parkovacích míst).
Přesto se nám podařilo zvýšit celkovou kapacitu pro sběr tříděného odpadu ze 71.330 m3/rok na 114.325 m3/rok, tedy o celých 60 %.
U kovů jsme na přání občanů rozšířením počtu stanovišť a navýšením četnosti vývozu navýšili sběrovou kapacitu až o 172 % .
Významně jsme také zvedli četnost úklidů kolem kontejnerů.
V roce 2019 se uklízelo 2x denně u 51 stanovišť, u 28 stanovišť z celkových 122 dokonce pouze 5x v týdnu (především ve východní oblasti Prahy 3).
Nyní je úklid nastaven minimálně na každý den, 54 stanovišť se uklízí 2x denně a 21 stanovišť dokonce 3x denně.
Velkou roli u tříděného odpadu sehrál zájem vlastníků bytových domů o zřizování domovních stanovišť. Těch v Praze 3 od roku 2019, kdy byl projekt spuštěn, vzniklo celkem 440 a jejich celková kapacita nyní tvoří 13.620 m3/rok.
Podrobné informace ke třídění v naší čtvrti najdete zde: https://1url.cz/Brir3
#pra3
 


Zpět na všechny aktuality